Czytaj więcej:

Usługi czyszczenia
Nasi partnerzy

Usuwanie kamienia kotłowego

Nie usunięcie w odpowiednim czasie kamienia kotłowego powoduje poważne zaburzenia podczas eksploatacji, a mianowicie: zanieczyszczenia wody obiegowej, nie domykanie zaworów, zatykanie przewodów o najmniejszych średnicach, stymulowanie korozji wżerowej i powstawania osadów. Czyszczenie chemiczne ma na celu oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń wytworzonych w czasie eksploatacji, tzn. z kamienia kotłowego i produktów korozji, łatwo powstających przy okresowym nawet niedotrzymaniu warunków prawidłowego uzdatniania wody. Takie czyszczenie konieczne jest także po dłuższej przerwie w pracy urządzeń, przy braku odpowiedniej ich konserwacji.